ISDOC je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR".

 

Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů, vybudovat společný formát elektronické fakturace a do jednoho roku od vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Deklaraci podepsalo v říjnu 2008 14 významných firem českého trhu se zástupci státu, jmenovitě s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem. Do konce roku 2010 se k deklaraci připojilo dalších 23 vývojářských firem, čímž se ISDOC stal nejrozšířenějším formátem elektronické fakturace v ČR v segmentu MSP.

Formát ISDOC je nyní integrální součástí velké většiny ekonomických a ERP systémů, které se na českém trhu prodávají. V současnosti probíhají konzultace o tom, jak zavést tuto technologii i na Slovensku.

 

ISDOC Story aneb jak se rodila elektronická fakturace v ČR.

ISDOC vítězem soutěže IT projekt roku 2009

Tisková zpráva: OCENĚNÍ PROJEKTU e-Fakturace – ISDOC

 

Dokumentace formátu ISDOC ke stažení z www.isdoc.cz

ISDOC

Aktuální verze ISDOCReaderu CZ, ENG, SK

Softwarové řešení pro čtení formátu elektronické fakturace ISDOC, program ISDOC Reader, vyvíjí společnost ABRA Software a.s., která vyrábí informační systémy ABRA. Software ISDOC Reader je k dispozici zcela zdarma.

ISDOC

Příklady dokladů ve formátu ISDOC  verze 5.0
Společné úložiště vzorků ISDOC verze 5.2

ISDOC

Loga ke stažení