ISDOC Reader

ISDOC Reader zobrazí vaše elektronické faktúry.
ISDOC je formát elektronickej fakturácie, ktorý umožňuje bezpapierovú výmenu faktúr a ďalších dokladov, ich rýchle spracovanie a prenositeľnosť medzi podnikmi, verejnou správou i súkromnými osobami, ktoré definovala „Pracovná skupina pre Elektronické štandardy výmeny dát“ združenie ICT Unie ( skôr SPIS). V súčasnej dobe je držiteľom licencie k formátu ISDOC a jej ochranným známkam Ministerstvo vnútra ČR.
Formát ISDOC je v súčasnosti integrálnou súčasťou väčšiny veľkých ekonomických ERP systémov, ktoré sa predávajú na slovenskom a českom trhu, ako napríklad ERP systémom ABRA Gen alebo účtovný softvér ABRA Flexi.

Stiahnite si  ISDOC Reader

Ako s ISDOC Readerom pracovať?
Po inštalácii nástroja ISDOC Reader môžete skúsiť otvoriť nasledujúce príklady:  doklad.isdoc a doklad s prilohami.isdocx.
Po otvorení pravdepodobne uvidíte bezpečnostné varovanie "Nepodarilo sa overiť identitu autora" pretože nemáte v lokálnom úložisku vášho systém načítaný koreňový certifikát autority, ktorej certifikátom bola faktúra podpísaná. Dvakrát kliknite na odkaz, zvoľte voľbu Nainštalovať certifikát a nasledujte predvolené voľby sprievodcu inštaláciou koreňového certifikátu certifikačnej autority "I.CA - Test štandardného koreňového certifikátu" .